Osvaldová Božena

Lektorská činnost

Výchova a vzdělání prostřednictvím umění a k umění...

Zobrazit lektorský životopis

„Nepřestávejme se ptát - druhých
i sami sebe...“

Svoji lektorskou úlohu chápu především jako roli průvodce či zvědavce, který nepřestává klást otázky. Do hodin či workshopů přicházím s vlastními nápady, pevným scénářem a odcházím s tím, že jsem se toho zase spoustu nového dozvěděla...

Výtvarné či dramatické?

Nejlépe od každého trochu a v patřičném poměru, aby se vzájemně co nejlépe podpořily - aktivity, které při svých dílnách využívám jsou vždy voleny podle toho, aby dílna spěla k naplnění konkrétního cíle. Působím jako lektorka v několika významných uměleckých i vzdělávacích institucích - v první řadě v divadle Minor, dále ve Werichově vile, Dětském baletu Praha, ale měla jsem příležitost spolupracovat také na programu nejrůznějších festivalů, přehlídek apod. Zároveň mám mnohaletou zkušenost jako učitelka výtvarné i dramatické výchovy na základní umělecké škole, takže mi není cizí ani práce na dlouhodobějších výtvarných projektech či práce na inscenaci s dětským či mladým divadelní souborem. Během svého profesního života jsem se setkala s osobitou cestou k dílu - interdisciplinárním směrem, který již dříve získal ustálený název “Výtvarná dramatika”. Věnovala jsem tomuto oboru i svou druhou diplomovou práci (2016), která pravděpodobně vyjde i v knižní podobě - v aktualitách budete včas informováni. Máte - li zájem o dílnu na klíč, konzultaci, nebo třeba jen víc informací, neváhejte prosím a kontaktujte mě...

Osvaldová Božena

Dětský balet Praha